Főoldal

Az IPPC-EPER-PRTR környezetvédelmi adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagok

Magyar joganyagok:
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet és az azt módosító 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáféréshez, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban 1998. június 25-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről

1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

29/2004. (XII.25.) KvVM Rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről

Letölthető európai joganyagok:

A 96/61/EC számú IPPC irányelv módosításokkal egységes szerkezetű változata - magyar nyelvű dokumentum

A 96/61/EC számú IPPC irányelv módosításokkal egységes szerkezetű változata - angol nyelvű dokumentum

96/61/EC számú IPPC Irányelv - angol nyelvű változat

2000/479/EC számú EPER Határozat - angol nyelvű változat

2000/479/EK számú EPER Határozat - magyar nyelvű változat

2003/4/EC számú Irányelv a környezetvédelmi információk nyilvánosságáról - angol nyelvű változat

PRTR Jegyzőkönyv - angol nyelvű változat

166/2006/EK rendelet az E-PRTR létrehozásáról… - magyar nyelvű változat

166/2006/EC rendelet az E-PRTR létrehozásáról… - angol nyelvű változat

Útmutatók:
Útmutató dokumentum az Európai PRTR végrehajtásához 2006

E-mail a webmesternek.