Főoldal

Az EPER jövője, a Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (PRTR)

2008-tól az EPER rendszer bővítésével egy szélesebb körű, a nyilvánosság számára jobban átlátható adatszolgáltatási rendszer, az ún. Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (PRTRPollutant Release and Transfer Register) jön létre.

Ennek megfelelően 2006. január 18-án meg is jelent az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK tanácsi irányelv módosításáról, amely a jelentési kötelezettség jogszabályi alapját képezi.

A PRTR a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményen (Magyarországon kihirdette a 2001. évi LXXXI. Törvény) alapuló adatszolgáltatási kötelezettség. Magyarország 2003. májusában a Kijevben megrendezett környezetvédelmi miniszteri konferencián aláírta a létrehozásáról szóló PRTR Jegyzőkönyvet.

A PRTR egy nyilvános, bárki által interneten hozzáférhető adatbázis, amely tartalmazza a környezeti elemekbe (levegő, víz, talaj) kibocsátott, és a hulladékként átvitt szennyezőanyag mennyiségeket telephelyek és üzemeltetők szerinti megoszlásban. Az adatbázis rendszeres bevallásokon alapszik; az adatszolgáltatás bizonyos kibocsátási, átadási és tevékenységi küszöbértékhez kötött.

A PRTR a már meglévő nyilvántartási rendszerekre épül, szerkezete nagyon hasonló az EPER szerkezetéhez, de bővebb, több adatot kell szolgáltatni (több iparág, több szennyezőanyag, a földtani közeggel és a hulladékkal kapcsolatos adatok is bekerültek stb.).

Magyarország – az Európai Bizottsággal összhangban – az EPER rendszerből fokozatosan építi ki a teljes PRTR rendszert mindvégig biztosítva a nyilvánosság tájékoztatását, adatbázisunk emiatt kapta az EPER-PRTR Magyarország nevet.

E-mail a webmesternek.