Főoldal

Kódjegyzékek 4.

NOSE-P kódok angol és magyar megnevezései

Az EPER jelentés metodikájában használt NOSE-P kód számokat, valamint azok szöveges, angol, illetve magyar nyelvű (az OKIR-ban is használt) megnevezését az alábbi táblázat összegzi. A 105.11 NOSE-P kódú tevékenység Magyarországon nem fordul elő.

(Megjegyezzük, hogy bizonyos esetekben ugyanahhoz a NOSE-P kódhoz eltérő megnevezések is tartoznak. Ennek az a magyarázata, hogy az EPER jelentésben egy adott kibocsátást az IPPC és a NOSE-P kódpár együttesen azonosít. Ugyankor, egyfajta IPPC kódhoz nem tartozhat azonos számú, eltérő megnevezésű NOSE-P kód, mivel minden IPPC kód egyértelműen „kijelöli”, hogy melyik NOSE-P kód megnevezés tartozhat hozzá.)


NOSE-P kód

Megnevezés (angol)

Megnevezés (magyar)

101.01

Combustion processes > 300 MW (Whole group)

Égési folyamatok > 300 MW (A teljes csoport)

101.02

Combustion processes > 50 and <300 MW (Whole group )

Égési folyamatok > 50 és < 300 MW (A teljes csoport)

101.04

Combustion in gas turbines (Whole group)

Égés gázturbinákban (A teljes csoport)

101.05

Combustion in stationary engines (Whole group)

Égés helyhez kötött motorokban (A teljes csoport)

104.08

Coke oven furnaces (Manufacture of coke, petroleum products and nuclear fuel)

Koksz-, kőolaj-termékek és nukleáris üzemanyag gyártása /Kokszoló kemencék fűtése/

104.08

Other solid fuel transformation (Manufacture of coke, petroleum products and nuclear fuel)

Koksz-, kőolaj-termékek és nukleáris üzemanyag gyártása /Egyéb szilárd üzemanyag előállítás /

104.11

Manufacture of plaster, asphalt, concrete, cement, glass, fibres, bricks, tiles or ceramic products

Gipsz-, aszfalt-, beton-, cement-, üveggyártás, rostanyagok gyártása, tégla- és cserépgyártás, kerámiai anyagok gyártása

104.12

Primary and secondary metal production or sinter plants (Other waste management)

Elsődleges és másodlagos fémgyártó vagy zsugorító üzemek (Egyéb hulladékgazdálkodás)

105.01

Surface treatment of metals and plastics (General purpose manufacturing processes)

Fémek és műanyagok felületi megmunkálása (Általános célú gyártófolyamatok)

105.03

Manufacture of food products and beverages (Whole group)

Élelmiszeripari termékek és italok gyártása (A teljes csoport)

105.04

Manufacture of textiles and textile products (Whole group)

Textilek és textiltermékek gyártása (A teljes csoport)

105.05

Manufacture of leather and leather products (Whole group)

Bőr- és bőrtermékek gyártása (A teljes csoport)

105.07

Manufacture of pulp, paper and paper products (Whole group)

Cellulóz-, papír- és papírtermékek gyártása (A teljes csoport)

105.08

Petroleum product processing (Manufacture of fuels)

Kőolaj-termékek feldolgozása (Üzemanyaggyártás)

105.09

Manufacture of organic chemicals (Chemical industry)

Vegyipar /Szerves vegyi anyagok gyártása/

105.09

Manufacture of inorganic chemicals or NPK fertilisers (Chemical industry)

Vegyipar /Szervetlen vegyi anyagok vagy NPK műtrágyák gyártása /

105.09

Manufacture of pesticides or explosives (Chemical industry)

Vegyipar /Növényvédő szerek vagy robbanó anyagok gyártása /

105.09

Manufacture of carbon or graphite (Chemical industry)

Vegyipar / Grafit vagy szén gyártása /

105.11

Manufacture of asbestos and asbestos-based products (Mineral products industry)

Azbeszt vagy azbeszt alapú termékek gyártása

105.12

Characteristic processes in the manufacture of metals and metal product (Metal industry)

A fémgyártás és a fémtermékek előállításának jellegzetes folyamatai

105.14

Regeneration/recovery of waste materials (Waste incineration and pyrolysis)

Újra feldolgozó ipar /Hulladék anyagok/

105.14

Recycling of animal carcasses/waste (Recycling industry)

Újra feldolgozó ipar /Állati tetemek és hulladékok/

107.01

Paint application (Solvent use)

Festés oldószer használata

107.02

Degreasing, dry cleaning and electronics (Solvent use)

Zsírtalanítás, vegytisztítás, elektronika oldószer használata

107.03

Manufacture of solvent based organic products (Solvent use)

Oldószer használat /Alapvető szerves oldószerek gyártása/

107.03

Manufacture of pharmaceutical products (Solvent use)

Oldószer használat /Gyógyszerészeti termékek gyártása/

107.03

Textile finishing or leather tanning (Solvent use)

Oldószer használat /Textil- és bőr kikészítés/

107.04

Printing industry (Solvent use)

Nyomdaipar (Oldószer használat)

109.01

Incineration of hazardous or municipal waste (Waste incineration and pyrolysis)

Veszélyes vagy települési hulladékok égetése

109.03

Incineration of animal carcasses and animal waste (Waste incineration and pyrolysis)

Állati- tetemek és hulladékok égetése

109.06

Landfills (Solid waste disposal on land)

Hulladéklerakás (Szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása)

109.07

Physico-chemical and biological treatment of waste (Other waste management)

Fizikai kémiai és biológiai hulladékfeldolgozás (Egyéb hulladékgazdálkodás)

110.04

Enteric fermentation (Whole group)

Bélben oldódó fermentáció (A teljes csoport)

110.05

Manure management (Whole group)

Trágyázás (A teljes csoport)

E-mail a webmesternek.