Főoldal

Kódjegyzékek 3.

EU IPPC tevékenységkódokhoz tartozó angol és magyar nyelvű tevékenység-megnevezések

Az alábbiakban az EU tevékenységkódokhoz rendelt IPPC tevékenységek megnevezéseit foglaltuk össze, az (eredeti) angol és a magyar nyelvű megnevezéseket is feltüntetve:

EU IPPC tev. kód

IPPC tevékenység megnevezése (angol)

IPPC tevékenység megnevezése (magyar)

1

Energy industries

Energiaipar

1.1

Combustion installations > 50 MW

Tüzelőberendezések (> 50 MW t/h)

1.2

Mineral oil and gas refineries

Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók)

1.3

Coke ovens

Kokszoló kemencék

1.4

Coal gasification and liquefaction plants

Szénelgázosító és - cseppfolyósító üzemek

2

Production and processing of metals

Fémgyártás- és feldolgozás

2.1

Metal industry and metal ore roasting or sintering installations

Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és színterelő létesítmények

2.2

Installations for the production of pig iron or steel; fusion, continuous casting > 2,5 t/h

Vas vagy acél termelésére szolgáló létesítmények; olvasztás, folyamatos öntés > 2,5 t/h

2.3

Installations for the processing of ferrous metals

Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények

2.4

Ferrous metal foundries (> 20 t/d)

Vasöntödék (> 20 t/nap)

2.5

Installations for the production and smelting of non-ferrous metals (Cd, Pb > 4t/d, others > 20t/d)

Létesítmények nem vas fémek gyártására és olvasztására (Pb és Cd > 4t/nap, egyéb: 20t/nap)

2.6

Installations for surface treatment of metals and plastic materials (treatment vats > 30m3)

Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények (összes kezelő kád > 30m3)

3

Mineral industry

Egyéb nem fém ásványi termék gyártása

3.1

Installations for the production of cement clinker (> 500 t/d) or lime (> 50 t/d)

Cement-klinker- (> 500 t/nap), mészgyártás (> 50 t/nap), egyéb égetőkemencék (>50 t/nap)

3.2

Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos-based products

Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények

3.3

Installations for the manufacture of glass including glass fibre(> 20 t/d)

Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is (>20 t/nap)

3.4

Installations for melting mineral substances; production of mineral fibres (> 20 t/d)

Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények; ásványi szálak gyártása (> 20 t/nap)

3.5

Installations for the manufacture of ceramic products by firing (> 75 t/day)

Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények (> 75 t/nap)

4

Chemical industry

Vegyipar

4.1

Chemical installations for the production of basic organic chemicals

Vegyipari létesítmények szerves alapanyagok gyártására

4.2

Chemical installations for the production of basic inorganic chemicals

Vegyipari létesítmények szervetlen alapanyagok gyártására

4.3

Chemical installations for the production of simple or compound fertilizers

Vegyipari létesítmények egyszerű vagy összetett műtrágyák gyártásához

4.4

Chemical installations for the production of basic plant health products and of biocides

Vegyipari létesítmények növényvédő szer hatóanyagok és biocidek gyártásához

4.5

Installations for the production of basic pharmaceutial products, chemical or biological process

Gyógyszeralapanyagokat gyártó létesítmények, kémiai vagy biológiai folyamatok

4.6

Chemical installations for the production of explosives

Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártására

5

Waste management

Hulladékgazdálkodás

5.1

Installations for the disposal or recovery of hazardous waste(> 10t/d)

Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek (> 10 t/nap)

5.2

Installations for the incineration of municipal waste (> 3 t/h)

Kommunális hulladékégető berendezések (>3 t/h)

5.3

Installations for the disposal of nonhazardous waste (> 50t/d) and landfills (> 10t/d)

Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek(>50 t/nap)

5.4

Landfills (receiving > 10 t/d or total capacity >25 000 t), excluding landfills of inert waste

Hulladéklerakók (>10 t/nap feltöltési vagy 25 000 t teljes kapacitás), kivéve: inert hulladékok

6

Other activities

Egyéb tevékenységek

6.1

Industrial plants for pulp, paper or board production (> 20 t/d)

Ipari üzemek cellulóz, papír és karton (> 20 t/nap) gyártására

6.2

Plants for the pre-treatment of fibres or textiles (>10 t/d)

Üzemek textilanyagok előkészítésére (10 t/nap)

6.3

Plants for tanning of hides and skins (> 12 t/d)

Üzemek állati bőrök és nyersbőrök kikészítésére (> 12 t/nap)

6.4

Slaughterhouses (> 50 t/d), production of milk (> 200 t/d),animal (>75t/d) or vegetable raw materials (>300t/d)

Vágóhidak (> 50 t/nap); állati (> 75 t/nap), növényi termékek (> 300t/nap), tej (> 200 t/nap) feldolgozása

6.5

Installations for the disposal or recycling of animal carcasses and animal waste (> 10 t/d)

Létesítmények állati tetemek és hulladékok ártalmatlanítására, újrafeldolgozására (> 10 t/nap)

6.6

Installations for poultry (> 40000), pigs (> 2000) or sows (> 750)

Létesítmények intenzív baromfi- (> 40000) vagy sertéstenyésztésre (> 2000, > 750 kocákra)

6.7

Installations for surface treatment or products using organic solvents (> 200 t/y)

Anyagok, tárgyak felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények (> 200 t/év)

6.8

Installations for the production of carbon or graphite

Létesítmények szén vagy grafit termelésére

E-mail a webmesternek.