Főoldal

Kódjegyzékek 1.

Egységes környezethasználati engedély (EKHE) köteles tevékenységek IPPC kódjai

A következő táblázat az OKIR-ban használt tevékenység-azonosítókat és a hozzájuk tartozó rövidített megnevezéseket mutatja be.  A táblázatban „+”  bejegyzések találhatók azokra a tevékenységtípusokra, amelyekre bejelentett tevékenység található az adott időszaki EPER adatbázisban.

IPPC (EKHE) kód

Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megnevezése

EPER2001 EPER2004
1.1

Tüzelőberendezés 50 MWth-ot meghaladó bemenő hő teljesítménnyel

+
+
1.2

Ásványolaj feldolgozás és gázfeldolgozás-gáztisztítás

+
+
1.3

Koksz gyártása kokszoló kemencében

+
+
1.4

Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek

 
 
2.1

Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és színterelő létesítmények

 
 
2.2

Vas vagy acél termelése, elsődleges vagy másodlagos olvasztása

+
+
2.3.a

Meleghengersor 20 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül

+
+
2.3.b

Kalapácsos kovácsműhelyek 50 kJ/kalapács és 20 MW hőenergia felett

 
 
2.3.c

Védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett

 
+
2.4

Vasöntöde 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással

 
+
2.5.a

Nemvas fémek előállítása ércekből, koncentrátumokból vagy más nyersanyagokból

+
+
2.5.b

Nemvas fémek olvasztása, beleértve az ötvözést, visszanyert termékek olvasztását

+
+
2.6

Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal

+
+
3.1

Cement-klinker forgókemencében történő gyártása

+
+
3.2

Azbeszt és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények

 
 
3.3

Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitás felett

+
+
3.4

Ásványi anyagok olvasztása beleértve az ásványi szálak gyártását is

+
 
3.5

Kerámia termékek égetéssel történő gyártása

+
+
4.1.a

Szénhidrogének gyártása

+
+
4.1.b

Oxigéntartalmú szénhidrogének gyártása

+
+
4.1.c

Kéntartalmú szénhidrogének gyártása

+
 
4.1.d

Nitrogéntartalmú szénhidrogének gyártása

+
+
4.1.e

Foszfortartalmú szénhidrogének gyártása

 
 
4.1.f

Halogénezett szénhidrogének gyártása

+
+
4.1.g

Szerves fémvegyületek gyártása

 
 
4.1.h

Műanyagok gyártása

+
+
4.1.i

Szintetikus gumik gyártása

 
 
4.1.j

Festékek és színezékek gyártása

+
 
4.1.k

Aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok gyártása

 
 
4.1.l

Egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok ipari méretű gyártására

 
 
4.2.a

Gázok gyártása

+
+
4.2.b

Savak gyártása

+
 
4.2.c

Lúgok gyártása

+
 
4.2.d

Sók gyártása

+
+
4.2.e

Nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek nevezetesen kalciumkarbid, szilíciumkarbid, szilícium gyártása

+
 
4.2.f

Egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szervetlen anyagok ipari méretű gyártására

 
+
4.3

Foszfor, nitrogén vagy kálium alapú (egyszerű vagy összetett) műtrágyák gyártása

+
+
4.4

Növényvédő szer hatóanyagok és biocidek gyártása

+
+
4.5

Gyógyszeralapanyagok gyártása

+
+
4.6

Robbanóanyagok gyártása

+
 
5.1

Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása – beleértve az égetést – 10 tonna/nap

+
+
5.2

Kommunális hulladékégető berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül

 
 
5.3

Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 50 tonna/nap kapacitáson felül

 
+
5.4

Hulladéklerakó üzemeltetés

+
 
6.a

Faanyagból származó pép – cellulóz – vagy egyéb szálas anyagok gyártása

 
 
6.b

Papír és karton gyártása 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül

+
+
7

Textilipari tevékenység keretében textilanyagok előkészítése

+
+
8

Bőripari tevékenység állati bőrök és nyersbőrök kikészítésére

 
 
9.1

Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással

+
+
9.2.a

Állati nyersanyagokból kiindulva – tejen kívül – 75 tonna/nap késztermék felett

+
+
9.2.b

Növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/nap késztermék felett

+
+
9.3

Tej kezelése és feldolgozása, ahol a beérkezett tej mennyisége 200 t/nap

 
+
10

Állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása

 
+
11.a

Intenzív baromfitenyésztés, ahol a férőhelyek száma > 40 000

 
 
11.b

Intenzív sertéstenyésztés, ahol a 30 kg-on felüli sertések férőhely száma > 2000

+
 
11.c

Intenzív sertéstenyésztés, ahol a kocák férőhely száma > 750

+
 
12

Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel

+
+
13.1

Szénbányászat 100 ezer t/év felett, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől

 
 
13.2

Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap, földgázkitermelés 500 ezer m3/nap

 
 
13.3

Uránérc bányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától

 
 
13.4

Fémtartalmú ércek bányászata

 
 
14

Létesítmények szén (jól kiégetett szén) vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizációval

 
 

 

E-mail a webmesternek.