Főoldal

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási Nyilvántartás (EPER)

Az EU Bizottság 2000/479/EK határozata kötelezővé tette az Európai Unió tagállamai számára, hogy a 96/61/EK IPPC Irányelv hatálya alá tartozó cégekről meghatározott időközönként környezetvédelmi adatokat szolgáltassanak az Európai Bizottságnak, mely azokat összegzi és közzéteszi.

Az EPER jelentés az IPPC köteles cégek levegőbe és felszíni vízbe (közvetlenül és közvetetten) történő éves, megadott küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmazza üzemenként, valamint szennyezőanyagonkénti és országos összesítésben. A jelentés formátumát, a tevékenységek és szennyezőanyagok listáját, valamint a küszöbértékeket az EPER Határozat tartalmazza.

Az EPER adatszolgáltatás elsődleges célja a szennyezőanyag-kibocsátások felmérése és a jelentős kibocsátások nyilvántartása, az ipari tevékenységekről és azok szennyezőanyag-kibocsátásairól összehasonlítható adatok gyűjtése, valamint az adatok megküldése az EU Bizottságnak, mely összegzi és közzéteszi azokat.

Az EPER jelentésben adatot szolgáltatni az IPPC köteles tevékenységekről, és azok jelentős kibocsátásairól kell. Az IPPC köteles tevékenységek listáját a 96/61/EK IPPC Irányelv határozza meg, a magyar jogrendben pedig a 314/2005. (XII.25.) Korm.rend. tartalmazza a listát. (Az irányelv és a Korm. rend. tevékenységi listája nem teljesen egyezik meg, mivel a magyar jogszabály eltérő számozást alkalmaz, és több tevékenységre is kiterjed, mint az irányelv.)

A Tagállamok által benyújtott első EPER adatszolgáltatást az EU Bizottság 2004. február 23-án tette közzé a nyilvánosság számára a http://www.eper.cec.eu.int címen elérhető internetes oldalon. A honlap 2006-tól új címen érhető el: http://www.eper.ec.europa.eu.

Az első jelentéshez a csatlakozó országok közül egyedül Magyarország küldte meg az EPER adatokat a Bizottság részére. (Ezek az adatok 2004. áprilisától  hozzáférhetőek a fenti weboldalon).

A második EPER adatszolgáltatást 2006-ban kellett teljesíteni a 2004-es adatokra vonatkozóan. Ezek az adatok 2006. november közepétől érhetőek el az EU EPER honlapján.

Harmadik EPER adatszolgáltatásra és jelentésre az eredeti formában már nem kerül sor, ugyanis 2008-tól az EPER adatszolgáltatást az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) jelentési kötelezettség váltja fel.

E-mail a webmesternek.