Főoldal

Az EPER-PRTR webhely adattartalma

Az EPER-PRTR elnevezésű webhely, melyet a KvVM irányítása alatt a Fejlesztési Igazgatóság Ágazati Informatikai Főosztálya (FI-ÁIF), 2004-ben a Környezetgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi Igazgatósága (KGI-KVI), 2006-ban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) és a KvVM szerződéses partnerei készítettek el, az EPER jelentések adatait tartalmazza magyar változattal, és kibővített keresési lehetőségekkel. A webhely megnyitására 2004. februárjában került sor.

Az első adatszolgáltatás 2001. évi adatokat tartalmaz. Mivel erről az évről a központi adatbázisban nem állt rendelkezésre az EPER jelentéshez szükséges összes adat, 2003 folyamán visszamenőleges adatgyűjtés folyt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vezetésével, a Környezetgazdálkodási Intézet, a környezetvédelmi felügyelőségek és az üzemeltetők bevonásával az IPPC hatálya alá tartozó cégek kibocsátásairól.

Minden, az adatbázisban szereplő adat az üzemeltetők által bejelentett és jóváhagyott, a felügyelőségek és a Környezetgazdálkodási Intézet által ellenőrzött adat.

A második adatszolgáltatás 2004. évi adatokat tartalmaz. Erre az évre vonatkozóan is szükség volt az érintett cégek kibocsátásaival kapcsolatos pótlólagos adatbekérésre. Ez a folyamat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vezetésével, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és az üzemeltetők bevonásával történt.

Az EPER2004 adatbázisban szereplő adatok az üzemeltetők által bejelentett és jóváhagyott, a felügyelőségek és az OKTVF által ellenőrzött adatok.

Az első, EPER2001 elnevezésű adatbázisba 87 üzem adatai kerültek be, ezek azok az IPPC köteles üzemek, amelyek 2001. évi kibocsátásai valamely szennyezőanyag tekintetében meghaladták az EPER határozat szerinti küszöbértékeket.

Az üzemek iparágankénti megoszlása:

 • 20 üzem 50MW feletti tüzelőberendezés
 • 9 gyógyszergyártó üzem
 • 7 üzem fémek vagy műanyagok felületkezelésére
 • 7 üzem állati vagy növényi anyagok feldolgozására (vágóhidakkal és tejüzemekkel együtt)
 • 6 üveggyártó üzem
 • 5 üzem szerves vegyipari alapanyagok gyártására
 • 5 üzem cement és mész gyártására
 • 4 üzem nemvas fémek gyártására
 • 4 cellulóz- és papírgyártó üzem
 • 3 olaj- és gázfinomító üzem
 • 3 veszélyes hulladék kezelő telephely
 • 2 vas- és acélgyártó üzem
 • 2 szervetlen vegyipari üzem
 • 2 műtrágyagyártó üzem
 • 1 kokszolókemence, ásványi anyag olvasztó, kerámia, ill. téglagyártó, növényvédőszer-hatóanyag gyártó, hulladéklerakó, textilgyártó, nagyüzemi állattartó és oldószeres felületkezelő telephely.

Az adatbázisban szereplő adattartalom nem éri el a 100 %-ot, mivel a kibocsátásokkal kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségek 2001-ben különböztek az EPER adatszolgáltatásban előírtaktól, pl.

 • a felszíni vízbe történt kibocsátásokkal kapcsolatos adatok nem teljesek,
 • csak kevés adat áll rendelkezésre a diffúz forrásokból történő kibocsátásokról.

Ezért ahol a táblázatokban nem szerepel adat, vagy 0 érték jelenik meg, annak háromféle magyarázata lehet:

 • az adott szennyezőanyagból az üzem kibocsátása 0 kg volt 2001-ben , vagy
 • az adott szennyezőanyagból az üzem kibocsátása az EPER határozatban megadott küszöbérték alatt maradt 2001-ben, vagy
 • az adott szennyezőanyagból az üzem kibocsátására vonatkozó adat 2001-ből nem áll rendelkezésre.

Fontos tudni, hogy

 • az adatbázis abszolút számokat tartalmaz a nagyipari üzemek éves kibocsátásairól. Nem tartalmaz viszont információt az adatbázis az egészségügyi kockázatokról, vagy akár az adott üzem környezeti teljesítményéről. Ha ilyen típusú információra van szüksége, kérjük, forduljon az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetéhez vagy az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez;
 • az adatbázisban szereplő cégek közül néhány 2001 óta jelentős technológiaváltást hajtott végre, ezzel csökkentve környezeti kibocsátásait;
 • az EOV koordináták egyes esetekben a település központi koordinátáit jelölik.

A második, EPER2004 elnevezésű adatbázis 96 üzem adatait tartalmazza. Ezek azok az IPPC hatálya alá tartozó üzemek, amelyek 2004. évi kibocsátásai valamely szennyezőanyag tekintetében meghaladták az EPER határozat szerinti küszöbértékeket. 

Az üzemek iparágankénti megoszlása:

 • 20 nagy tüzelőberendezés (> 50 MWth)
 • 9 élelmiszer-termék termelő, kezelő és feldolgozó létesítmény (állat és növényi eredetű nyersanyagok)
 • 8 fém és műanyag felületkezelésére szolgáló létesítmény
 • 8 gyógyszer alapanyagot gyártó létesítmény
 • 7 vágóhíd
 • 6 üveg gyártására szolgáló létesítmény
 • 6 szerves vegyi alapanyagot előállító létesítmény
 • 6 papír és karton terméket előállító létesítmény
 • 3 cement-klinker vagy mészgyártó létesítmény
 • 3 kerámia terméket égetéssel előállító létesítmény
 • 3 veszélyes hulladékot ártalmatlanító létesítmény
 • 2 nemvas fém olvasztására szolgáló létesítmény
 • 2 szervetlen vegyi alapanyagot előállító létesítmény
 • 2 növényvédő szer hatóanyag vagy biocid gyártására szolgáló létesítmény
 • 2 tej kezelését és feldolgozását végző létesítmény
 • 1 ásványolaj- és gázfeldolgozó
 • 1 kokszolókemence
 • 1 vas vagy acél termelésére szolgáló berendezés
 • 1 meleghengersor
 • 1 vasöntöde
 • 1 nemvas fém gyártására szolgáló létesítmény
 • 1 műtrágya gyártására szolgáló létesítmény
 • 1 állati tetemet és hulladékot ártalmatlanító vagy újrafeldolgozó létesítmény
 • 1 felületkezelő létesítmény (gépipar, fémfeldolgozás)

Az adatbázisban szereplő adattartalom a második jelentés során sem éri el a 100%-ot, mivel a kibocsátásokkal kapcsolatos adat-bejelentési kötelezettségek 2004-ben sem estek teljesen egybe az EPER adatszolgáltatásban előírtaktól. Pl.:

 

 • a felszíni vízbe történt kibocsátásokkal kapcsolatos adatok nem teljesek,
 • csak kevés adat állt rendelkezésre a diffúz forrásokból történő kibocsátásokról.

Ahol a táblázatokban nem szerepel adat, vagy 0 érték jelenik meg, annak alapvetően háromféle magyarázata lehet:

 

 • az adott szennyezőanyagból az üzem kibocsátása 0 kg volt 2004-ben, vagy
 • az adott szennyezőanyagból az üzem kibocsátása az EPER határozatban megadott küszöbérték alatt maradt 2004-ben, vagy
 • az adott szennyezőanyagból az üzem kibocsátásra vonatkozó adat 2004-ből nem áll rendelkezésre.

Fontos tudni, hogy

 

 • az adatbázis abszolút számokat tartalmaz a nagyipari üzemek éves kibocsátásairól. Nem tartalmaz viszont információt az adatbázis az egészségügyi kockázatokról, vagy akár az adott üzem környezeti teljesítményéről. Ha ilyen típusú információra van szüksége, kérjük, forduljon az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetéhez vagy az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez.
 • az adatbázisban szereplő cégek közül 2004 óta több megszűnt, átszerveződött, de ami még fontosabb, technológiaváltást hajtott végre, ezzel csökkentve környezeti kibocsátásait.  

Kapcsolat

 

A KvVM a weboldalt folyamatosan fejleszti, ehhez szívesen fogadjuk az Ön véleményét is a honlap megjelenésével és tartalmával kapcsolatban az ippc@mail.kvvm.hu címen.

 

Az EPER-PRTR Magyarország honlap készítői

E-mail a webmesternek.