Főoldal

Az IPPC Irányelv

A korszerű környezetvédelem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem környezeti elemenként (pl. levegő, víz, földtani közeg), hanem komplex módon, minden környezeti elemre egységesen, azok kölcsönhatásaiban kell vizsgálni. Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése.

Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében született meg az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPCIntegrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve, melynek végrehajtása - az Európai Unió tagjaként - hazánk egyik kiemelt környezetvédelmi feladata.

Az IPPC irányelv a tevékenységükkel a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és mezőgazdasági cégek kibocsátásainak megelőzését, csökkentését és ellenőrzését szabályozza. A hatálya alá tartozó létesítmények környezeti tevékenységének szabályozására az illetékes hatóságoknak (Magyarországon a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeknek) integrált engedélyt (magyar neve: egységes környezethasználati engedély) kell kiadnia. Az irányelvet a magyar jogrendszerben a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szabályozza. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 314/2005. (XII.25.) Korm.rend. 2005. január 1-től hatályos, azt megelőzően a 193/2001. (X.30.) Korm. rend. volt érvényben. Az EPER jelentések a 2001. és a 2004. év adatairól készültek, amikor még a korábbi jogszabály volt hatályos.

A környezeti kibocsátások integrált szabályozásához adatokra van szükség. Az adatgyűjtés ösztönzése és az irányelv végrehajtásának ellenőrzése érdekében az IPPC irányelv 15. cikk (3) bekezdése előírja, hogy "A fő kibocsátások és azok forrásainak nyilvántartását minden három évben kiadja a Bizottság, a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján." Ez képezi alapját az EU Bizottság 2000/479/EK határozatának, amely megalapozza az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási Nyilvántartást (EPER – European Pollutant Emission Register).

E-mail a webmesternek.